Chargement de la brochure

OUTILLAGE PILES & AUTRES FIXATIONS 399€ 00 LASER 2 LIGNES Vert, avec applomb, 4V, 3Ah, coffret RÉFÉRENCE :4933478099 DÉSIGNATION : L4CLLP-301C -Laser2 lignes QUANTITÉ 1 016 POINTS 635€ 00 LASER 3 LIGNES Vert, avec applomb, 12V, sans batterie, coffret RÉFÉRENCE :4933478103 DÉSIGNATION : M123PL-0C -Laser3 lignes QUANTITÉ 1 254 POINTS 149€ 00 TELEMETRE LASER RÉFÉRENCE :4933459277 DÉSIGNATION : LDM45 -TélémètreLaser QUANTITÉ 1 60 POINTS 79€ 00 TREPIED 1,2M pour laser RÉFÉRENCE :4932478959 DÉSIGNATION : TRP120Trépied 1,2m QUANTITÉ 1 QUANTITÉ 1 32 POINTS 132 POINTS 329€ 00 MICRO-CAMÉRA = BGLI><MBHG 1m, 12V, 2.0Ah RÉFÉRENCE :4933480740 DÉSIGNATION : M12360IC12-201C -Micro-camérad’inspection S I E L E DÉCOUVREZ NOS PRODUITS Ghl ikbq l ^gm^g]^gm g^ml ahkl mZq^l ^m g bgm¯`k^gm iZl e^ fhgmZgm ]^ e ®\h&\hgmkb[nmbhg ]^ eZ =>>>% lhnl k®l^ko^ ] ^kk^nkl mrih`kZiabjn^l' E^l ikbq lhgm lnl\^imb[e^l ] °mk^ k®obl®l ^g _hg\mbhg ]n \hnkl ]^l fZmb¯k^l ik^fb¯k^l' EZ iZkmb\biZmbhg ¨ e hi®kZmbhg ƒ E^l chnkl =®f^gml LB>E> “ ^lm lhnfbl^ ¨ ng^ bgl\kbimbhg ]n \eb^gm Zbglb jn ¨ e Z\\^imZmbhg ie^bg^ ^m ^gmb¯k^ ]n k®`e^f^gm k^fbl ^m lb`g® ehkl ]^ e bgl\kbimbhg' Iahmhl ^m beenlmkZmbhgl ghg \hgmkZ\mn^ee^l' <hg\^imbhg OZe^g\b^gg^l' ppp'Z`^g\^,/)'_k'  @kZmblh`kZiar' VOTRE DISTRIBUTEUR AVION, 62210 Rue du Général Delestraint Tél : +33 (0)3 21 14 60 00 Fax : +33 (0)3 21 78 55 58 mail : contact@diselec.fr MARCQ-EN-BAROEUL, 59700 ZI de la Pilaterie Rue du Houblon Tél : +33 (0)3 20 82 20 20 Fax : +33 (0)3 20 80 46 17 mail : contact@diselec.fr ANZIN, 59410 74, rue Jean Jaurès Tél : +33 (0)3 27 46 12 12 Fax : +33 (0)3 27 28 48 32 mail : contact@diselec.fr Du lundi au jeudi de 7H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H30. Le vendredi de 7H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H00.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgxNjM3